Close

Pieni tekoälyn sanakirja

Tekoälyyn liittyvältä keskustelulta ei voi välttyä. Termi vilahtelee monissa eri yhteyksissä terveydenhuollosta työpaikkojen häviämiseen. Tekoälyn mukanaan tuomaa muutosta verrataan laajuudeltaan jopa teolliseen vallankumoukseen.

Mutta mistä oikeastaan on kyse? Mitä tekoälyllä tarkoitetaan ja miten se meihin vaikuttaa? Jos oma tekoälyyn liittyvä tietämys on lähinnä tasoa Terminator, niin huoli pois – näillä termeillä pääset alkuun!

Tekoälyn tärkeimmät termit – ja niiden selitykset

Tekoäly (Artificial Intelligence)
Kattotermi koneiden älykkäille toiminnoille. Nimensä mukaisesti kyse on keinotekoisesta ajattelusta. Tekoäly pyrkii ohjelmoimaan tietokoneen tai -ohjelman ajattelemaan ja oppimaan kuten ihminen. Jotta konetta voi kutsua älykkääksi, sen tulisi kyetä tekemään itsenäisiä, älykkyyttä vaativia ratkaisuja koodin ulkopuolelta. Tekoäly luokitellaan eri tasoihin sen kyvykkyyden mukaan.

Heikko tekoäly (Narrow/Weak AI)
Tietyn ongelman ympärille keskittyvää ongelmanratkaisua, jonka kanssa toimimme jatkuvasti myös huomaamattamme. Kun Google täydentää lauseen loppuun, kyse on tekoälystä. Myös Applen Siri edustaa heikkoa tekoälyä – se tunnistaa puheen ja osaa vastata tekemiimme kysymyksiin.

Vahva tekoäly (General/Strong AI)
Ihmisälyn kaltaista tekoälyä, jossa kone tekee havaintojensa ja oppimansa pohjalta itsenäisiä ratkaisuja. Tämän tutkimuksen ympärillä käydään jatkuvasti keskustelua älykkyyden perimmäisestä luonteesta ja siitä, miten älykkyys tulisi määritellä (tunneälystä puhumattakaan). Tekoälytutkimuksen seuraava etappi ja jokaisen ison yrityksen märkä päiväuni.

Supertekoäly (Super AI)
Supertekoälyllä tarkoitetaan konetta, jonka älykkyys ylittää ihmisen älykkyyden, jolla on oma tietoisuus ja joka pystyy kehittämään itseään – se scifileffoista tuttu skenaario siis. Kukaan ei tiedä, saavutetaanko tämä taso ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Teknologisen singulariteetin termi toistuu supertekoälyn uhkakuvia koskevissa keskusteluissa.

Teknologinen singulariteetti
Astrofysiikan termi, joka tarkoittaa tuntematonta ja tutkimatonta. Teknologisella singulariteetilla tarkoitetaan tekoälyä, joka oppii ja kehittyy niin nopeasti, ettei ihminen pysty enää ennustamaan sen käytöstä. Toisin sanoen: tekoäly ei ole enää ihmisen hallinnassa.

Big Data
Koneen tekemää valtavien tietomassojen keräämistä, luokittelua, hallintaa ja analysointia. Data on digimaailmassa arvokasta valuuttaa, jota keräävästä tahosta riippuen voidaan myös myydä eteenpäin. Mistä se kone sitä tietoa sitten kerää? No kaikesta siitä, mitä internetin ihmemaassa teet. Foliohatut päähän.

Algoritmit
Tietokoneelle ohjelmoituja käskyjä tai ohjeita, joiden perusteella kone käsittelee dataa, tekee oletuksia ja täten käyttäytyy tietyllä tavalla. Algoritmien hahmottamiseksi niitä verrataan usein resepteihin: sinulla on tietyt raaka-aineet ja valtava määrä vaihtoehtoja niiden valmistamiseen. Reseptin avulla pääset haluttuun lopputulokseen. Algoritmit ohjaavat esimerkiksi Facebookin etusivua: jos peukutat paljon kissavideoita, Facebook näyttää sinulle niitä lisää. Algoritmit oppivat käyttäytymisestä ja muokkaavat sisältöä mieltymystesi mukaan.

Koneoppiminen (Machine Learning)
Tapa, jolla tietokone tai ohjelma oppii. Dataa lukemalla, tulkitsemalla, analysoimalla ja mallintamalla kone löytää datasta yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Kone vertaa tätä dataa tapaan, jolla käyttäjä tietyssä ohjelmassa toimii. Oppimisen ja oivallusten avulla kone koostaa esimerkiksi Netflixin ja Spotifyn suositukset.

Syväoppiminen (Deep Learning)
Koneoppimisen yksi taso. Syväoppimisen tavoitteena on opettaa koneelle ihmisaivojen tapaa toimia. Armaat aivommehan operoivat hermoverkkojen, -solujen ja impulssien avulla mitä monimutkaisimmin tavoin, ja tätä prosessia tekoälytutkijat pyrkivät mallintamaan.

Neuroverkot (Neural Networks)
Keinotekoiset hermoverkot, jotka pyrkivät mukailemaan biologisten aivojen tapaa oppia. Ne koostuvat tiedonkäsittely-yksiköistä eli neuroneista ja niitä yhdistävistä synapseista. Oppiminen voi tapahtua joko ohjatusti (luokiteltu data) tai ohjaamattomasti (mallinnettu data). Tämän syvemmälle aivotutkimukseen, edes keinotekoiseen, emme tässä tekstissä sukella.

Turingin testi
Turingin testillä testataan tekoälyn älykkyyttä ihmiseen verrattuna. Testaaja (=ihminen) asetetaan vastakkain koneen ja toisen ihmisen kanssa. Testaaja ei tiedä, kumpi vastaajista on kone ja kumpi ihminen. Jos hän ei testin päätyttyä pysty erottamaan näitä kahta toisistaan, kone on läpäissyt Turingin testin ja sen älykkyyden katsotaan olevan inhimillisellä tasolla. Nimensä testi on saanut sen kehittäjän Alan Turingin mukaan.

Asioiden Internet (IoT, Internet of Things)
Fyysiset laitteet, jotka operoivat ympäristössään yhdistäen dataa ja konkreettista toimintaa ja joita voidaan ohjata ja seurata verkossa. Esimerkkinä vaikkapa älyrannekkeet. Kyse on siis tekoälystä ja oppivasta koneesta, joka oppii myös ohjeistamaan käyttäjäänsä.

Joukkoäly (Wisdom of the Crowds)
Mitä useammat aivot, sitä parempi lopputulos. Joukkoälyllä tarkoitetaan anonyymien yksilöiden luomaa yhteistä mielipidettä tai ratkaisua tiettyyn ongelmaan. Yksilöt eivät kommunikoi keskenään, ja joukkoälyn tarkoituksena onkin poistaa sosiaaliset valtasuhteet ongelmanratkaisusta. Tekoälyn kyky käsitellä suuria datamääriä tekee joukkoälyn hyödyntämisestä helpompaa.

Chatbotit, keskustelevat käyttöliittymät (Conversational Interface, CI)
Vaikka koneella saattaa olla ongelmia luonnollisen kielen tunnistamisessa, selkeät kysymykset ja käskyt se tunnistaa. Keskustelevista käyttöliittymistä esimerkkejä ovat ääniassistentit kuten Applen Siri – ja chatbotit, joita RND Worksillakin kehitetään.

Luonnollisen kielen käsittely (NLP, Natural Language Processing)
Koneen kyky vuorovaikuttaa puhutun ihmiskielen kanssa. Kuulostaa simppeliltä, mutta harva meistä jutustelee kirjakielellä ja selkeästi artikuloiden – kielessä kun on se inhimillinen ulottuvuus. Sitten ollaan kehittyneen tekoälyn äärellä, kun kone ymmärtää savolaismurteita.

Onnea! Olet läpäissyt tekoälytietäjän lyhyen oppimäärän!

Savon murteen kanssa emme voi auttaa, mutta kysy Ilarilta, jos haluat tietää, miksi teillä tulisi olla tekoälyä yrityksessänne.