Tiedote: RND Works Oy kasvoi 54,4% ja fokusoi palvelujaan

RND Works Oy onnistui kasvattamaan liiketoimintaansa 54,4% yhteensä 2,22 miljoonaan euroon vuoden 2020 aikana. Myös kannattavuusaste parantui merkittävästi liikevaihdon mukana. Henkilöstön määrä kasvoi kolmasosalla.

RND Works tarjoaa digitalisaatiota pääosin kotimaisille asiakkailleen, jotka ovat keskisuuria ja suuria yrityksiä sekä julkisen sektorin edustajia. Vuoden 2020 aikana RND Works on fokusoinut toimintaansa muutamiin ydinteknologioihin ja konsepteihin, joita yritys tarjoaa äärimmäisen korkealla laadulla. 

Esimerkkinä linjaratkaisuista on kaikkien käyttöliittymien toteuttaminen React- ja React Native -teknologioilla. Tämä valinta mahdollistaa sen, että käyttöliittymiä suunnitellessa voimme painottaa palvelun nopeutta ja sujuvuutta loppukäyttäjän käsissä. Samalla maksimoimme palvelun konversion ja tehokkuuden.

Hyödynnämme koneoppimista ja tekoälyä, kun se on järkevää. Toteutimme keskisuurelle yritykselle ratkaisun, joka käyttää hyväkseen jatkuvaa koneoppimista ja yritykselle jo valmiiksi kertyvää, suurta datamassaa. Tämän palvelun avulla voidaan muun muassa ennustaa työntekijöiden tarve kussakin työvuorossa. Työntekijöiden ja työvoimatarpeen optimointi säästää rahaa ylimääräisten vuorojen puuttuessa. Mutta vielä tärkeämpää on työntekijöiden tyytyväisyyden kasvaminen, kun resurssien kohdatessa ruuhkahuiput tasaantuvat. 

Tikkurilassa toimistoaan pitävä RND Works on poikkeuksellisena, etätyöskentelyyn painottuneena vuotena kasvanut myös henkilöstöltään. Tällä hetkellä yrityksen leivissä työskentelee myös huomattava osa alanvaihtajia, joilta löytyy taustaa taiteen, opetuksen, talouden ja tekniikan puolelta. Yrityksessä arvostetaan henkilöstön monipuolista osaamispohjaa ja sitoutumista työhön.