Forcit Operations

Räjäytysoperaatioiden tehostaminen digitalisoimalla operatiivinen toiminta. 

Forcit Group on mm. räjäytys ja panostuspalveluita tarjoava yritys, jolla on vahvat juuret vuoteen 1893 saakka. Forcitin ydinstrategiaan kuuluu ympäristövaikutusten hallinta räjäytysoperaatioissa, turvallisuus ja optimaalinen operatiivinen toiminta vaikeissakin louhos-olosuhteissa

Kaivosräjäytystoiminnassa kokonaisuudelle tärkeintä on oikea-aikainen, tarkka ja jatkuva materiaalin virta. Jokainen räjäytys suunnitellaan ja mallinnetaan, jonka pohjalta räjäytys toteutetaan. Räjäytysaineiden käyttöä seurataan tarkkaan, ja aineen käytön dokumentointi on tärkeää optimaalisen suunittelun mahdollistamiseksi. Paremmalla suunnittelulla parannetaan turvallisuutta, tehostetaan kaivoksen toimintaa ja vähennetään ilmastopäästöjä.

Meidän alalla tärkeintä on aina turvallisuus, ympäristö ja tehokkuus. Jonkun ajatus voisi olla, että ne sotivat keskenään, mutta meille tarkat määräykset luovat viitekehyksen, jonka sisällä asiat eivät riitele näiltä osin keskenään. Nopeasti kävi ilmi, että RND ymmärtää tämän.

Jami Kangasoja – Forcit

Haaste, jota lähestyttiin:

Kenttätoiminta kaivosolosuhteissa vaatii joustavaa toimintaympäristöä. Kaivos voi toimia maan päällä, niin sanottuna avolouhoksena tai maanalaisena louhoksena.

Kentän operatiivisen toiminnan digitalisointi ja tiedonkeräyksen automatisointi, sekä datan keräys Forcitin itsensä ja asiakkaiden operatiivisen suunittelun tueksi, visiosta tuotteeksi. Jami saapui RND:n toimistolle keskustelemaan mahdollisesta yhteistyöstä ja siitä miten visio saadaan realisoitumaan. Miten kokonaisuus saataisiin palvelemaan Forcit Oy Ab:n liiketoimintaa niin, että sen käyttöönotto lisäisi kilpailuvalttia markkinoilla ja samalla optimoisi nykyisiä toimintamalleja?

RND Era

RND Worksin vahva kokemus sensorien, mobiilin ja datan ympärillä toi Forcitin RND:n palaverihuoneeseen. RND Works painottaa kaikessa tekemisessään käytännönläheisyyttä, asiakaskeskeisyyttä ja liiketoiminnan nitouttamista tekemiseen.

Aika nopeasti kun Ilarin ja Tuomaksen kanssa juteltiin tuli selväksi, että ollaan samalla sivulla siitä mihin tämä kokonaisuus pitää viedä, ja miten.

Jami Kangasoja – Forcit

Osana Forcitin kaltaista ympäristöä joustavuus ja ketteryys olivat keskiössä kun ensimmäisiä tuotekehityksen kokonaisuuksia priorisoitiin. Laadun ja joustavuuden ollessa keskiössä RND Works Oy:n valitsi teknologiaksi ReactNative:n, joka on toiminut jo vuosia mobiilitekemisen keskiössä sen tehokkuuden, laajennettavuuden ja ylläpidettävyyden vuoksi.

RND on toiminut ReactNative -teknologian parissa vuodesta 2015, jolloin versio oli 0.15.0, tällä hetkellä versionumero on 0.67.1, ja välillä teknologia on ottanut todella isoja harppauksia eteenpäin. Suuntaa teknologian käytössä otettiin yhdessä Veikkauksen kanssa lisää marraskuussa 2015 kun RND Works ja Veikkaus uusivat Veikkauksen mobiiliverkkokaupan käyttäen React Native -teknologiaa. Tulokset puhuvat puolestaan ja tällä Suomen isoimman verkkokaupan mobiilisovellus pyörii Veikkauksen taidokkaan ReactNative tiimin käsissä.

Miten & Mitä?

Keskustellun pohjalta rakennettiin ensimmäiset klikkailtavat prototyypit ja onnistuneiden testien pohjalta kehitettiin ensimmäinen tuoteversio. Tuoteversion tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin saadun datan tuottama läpinäkyvyys kenttätoimintaan reaaliajassa.

Tavattiin usein ja saatiin palautetta kentältä lyhyin aikavälein, jotta aikaa ei valunut hukkaan. Arvailua tehtiin yllättävän vähän, joskin Forcit oli miettinyt kokonaisuuden todella käyttäjäläheisesti alusta lähtien. 

Ketterin kehitysmenetelmin toteutettu tuote saatiin nopealla aikataululla ensimmäisiin kaivoksiin käyttöön ja testauksen kautta tuote jalkautettiin toimintaan. Testausta ja jatkokehitystä tehtiin aktiivisesti kenttäolosuhteissa tutkien aitoa palautetta jatkuvasti iteroiden. Oikeat toimintavat löydettiin ja samalla opittiin palvelun toimipaikkakohtaisuuksien laajuus osana panostusta. Tärkeää on tukea kaivoksia tavoilla, joilla he toimivat ja tarjota massiivisiin ja resurssiraskaisiin operaatioihin tukityökalu, jonka käyttöönotto vaatii mahdollisimman vähän toimivien prosessien uudelleenrakentamista. 

Jatkokehityksen myötä sovellukseen on tuotu lisäominaisuuksia ja sen pohjalta laajennettiin web -applikaatio modernein palveluin, jonka avulla voidaan tukea laajempaa osaa maailman räjäytysmarkkinasta. Samalla rakennettiin täysin uusi taustajärjestelmä, jonka käyttöönotto on nopeaa ja jonka avulla myös on-premise ratkaisut voidaan tuoda osaksi suljettuja kenttäkokonaisuuksia.

Yhteenveto ja teknologiat

Tällä hetkellä palvelu on käytössä useissa kaivoksissa ja sen käyttöönotto saadaan toteutettua erittäin nopeasti, kiitos täysin konfiguroitavan tuote-ekosysteemin.

​​Käyttöjärjestelmäksi valikoitui lopulta Android, vaikka alun tuotekehitys toteutettiinkin iOS -alustalle. Kehitysteknologiaksi valikoitunut ReactNative mahdollisti applikaation Android -käännöksen vaivattomasti. Samalla valettiin kivijalka tulevaisuuden kehitystä varten, auttaen saumaton laajeneminen web palveluihin (2021) ja uuden taustajärjestelmän nopea kehitys ja integraatio (2020).

”Tää on ollu kova hanke, räjäyttäminen on kallista ja vaarallista puuhaa, mutta kokonaisuutena täytyy sanoa että on helkatin hienoa miten nopeasti ollaan digitalisoitu koko räjäytysoperaatio!” -Jami

Keywords: Agile, Mobile first, User-centered development, Data-driven development, Live-diagnostics.

Teknologiat: ReactNative, JavaScript, TypeScript, Jest, Jenkins, Kubernetes, Azure, GraphQL, Apollo, MongoDB.

Katso muita tekemiämme asioita

Yhteistyö RND Worksin kanssa mahdollisti mobiilipelaamisen nostamisen uudelle tasolle. Arvostan suuresti heidän pelotonta asennettaan tuotekehitystä kohtaan.

Janne Vuorenmaa, Vice President, Digital Sales and Services Development, Veikkaus Oy

Mielessä projekti josta haluaisit keskustella? Ota yhteyttä.

Joko vakuutuit lukemastasi? Avaa peli ja sujauta meille sähköposti.


Tule käymään osoitteessa

Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa
Finland

+358 207 308 530
info@rnd.works