LähiTapiola Pulssi

LähiTapiola ei halunnut olla vakuutusyhtiö, joka muistaa asiakkaitaan vain laskulla kerran pari vuodessa.

Haaste

LähiTapiolan tavoite oli löytää uusi keino tavoittaa pienyritysasiakkaat ja parantaa heidän asiakaskokemustaan. Me RND Worksilla puolestaan olemme erikoistuneet kehittämään palveluita ja tuotteita, joita ei vielä ole. Yhdessä lähdimme innovoimaan pienyrityksille suunnattua palvelua, jossa data tekee töitä asiakkaan hyväksi. Näin syntyi Pulssi.

Ratkaisu

LähiTapiola Pulssi on palvelu, joka paketoi asiakkaille arvokasta tietoa heidän yrityksestään. Pulssi tarjoaa asiakkaalle raportin, jossa käsitellään firman keskeisiä tunnuslukuja, kuten yrityksen arvo, maksuvalmius ja omavaraisuusaste. Lisäksi Pulssi arvioi yrityksen digitaalisia valmiuksia yhdistäen tietoa eri datalähteistä, mm. Vainusta. Näin Pulssi täyttää tavoitteensa – se luo lisäarvoa ja syvyyttä asiakassuhteeseen.

Lähes kaksi kolmasosaa tavoitetuista yrityksistä kertoi täyttäneensä palvelun tarjoaman kyselyn. Vastanneiden palaute palvelusta on ollut ilahtuneen positiivista. Pulssin jatkokehityksen haaste on tarjota uutta dataa, kun vuoden päästä asiakas kutsutaan uudelleen tarkistamaan seuraavan vuoden numerot.

Tarjoamalla asiakkailleen muutakin kuin laskun, voi LähiTapiola tunnistaa muutoksessa olevat yritykset ja voi näin tarjota asiakkaalle oikeat palvelut ja ratkaisut muutoksen tueksi. Näin toimii todellinen asiakaspalveluyritys.

RND Works on ketterä talo, jonka kanssa pilotointi ja innovointi on helppoa ja sujuvaa.

Sami Häsä, Business Manager, LähiTapiola

Joko vakuutuit lukemastasi? Avaa peli ja sujauta meille sähköposti.


Tule käymään osoitteessa

Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa
Finland

+358 207 308 530
info@rnd.works